• Serwis samochodów, specjalizacja OPEL

Regulamin wyceny online

Regulamin

  1. Niniejszy formularz pozwala na skontaktowanie się z firmą JA-MAR w celu uzyskania wyceny serwisu pojazdu - zwanej dalej Zapytaniem.
  2. Warunkiem uzyskania informacji o dostępności i cenie jest podanie prawdziwych danych. Osoba wypełniająca formularz oświadcza, że dane kontaktowe są poprawne i pozwala na kontakt mailowy (oraz telefoniczny w przypadku podania numeru telefonu) firmie JA-MAR, ul. Tarnogórska 223, Gliwice jedynie w celach obsługi Rezerwacji.
  3. Osoba wypełniająca formularz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji Zapytania
  4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi wykonanie Zapytania

RODO

Administratorem danych osobowych jest JA-MAR, ul. Tarnogórska 223, Gliwice.
JA-MAR gromadzi i przetwarza następujące dane:

  • Dane pojazdu (marka, vin, rok produkcji) - w celu identyfikacji części i potrzebnych operacji w celu wykonania usługi
  • Adres e-mail - w celu umożliwienia kontaktu z Klientem w razie wystąpienia problemów z Rezerwacją

Dane są przechowywane przez czas potrzebny do odpowiedzi na Zapytanie. Klientowi przysługuje prawo usunięcia i aktualizacji danych. Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych jest związana z rezygnacją z Zapytania.
Wszelkie zmiany odnośnie danych osobowych można zgłaszać telefonicznie (32 234 98 48 - aktualne numery telefonów są podane na stronie ja-mar.pl) lub mailowo na adres rodo@opel.gliwice.pl